نهج‌البلاغه (حکمت)

نهج البلاغه (حکمت ) .━━━🍃🌺🍃━━━. 💠 حکمت ۴۶ ارزش پشیمانی و زشتی غرور زدگی: گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو رابه خودپسندی وادارد. 💠 حکمت ۴۷ شناخت ارزشها: ارزش مرد به اندازه همّت اوست، و راستگویی او به میزان جوانمردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی است […]

بیشتر

نهج البلاغه (حکمت)

نهج البلاغه (حکمت) .━━━🍃🌺🍃━━━. 💠 حکمت ۴۰ راه شناخت عاقل و احمق: زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد. (این از سخنان ارزشمند و شگفتی آور است، که عاقل زبانش را بدون مشورت و فکر و سنجش رها نمی سازد، اما احمق هرچه بر زبانش آید می گوید […]

بیشتر

نهج البلاغه (حکمت)

نهج البلاغه (حکمت) .━━━🍃🌺🍃━━━. 💠 حکمت ۲۱ ارزشها و ضدّ ارزش ها: ترس با ناامیدی، و شرم با محرومیّت همراه است، و فرصتها چون ابرها می گذرند، پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید. 💠 حکمت ۲۲ روش گرفتن حق: ما را حقی است اگر به ما داده شود، وگرنه بر پشت شتران سوار شویم و […]

بیشتر

نهج‌البلاغه (حکمت)

نهج البلاغه (حکمت ) .━━━🍃🌺🍃━━━. 💠 حکمت ۱۰ روش زندگی با مردم: با مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند. 💠 حکمت ۱۱ روش برخورد با دشمن: اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده. 💠 حکمت ۱۲ […]

بیشتر