«دوستت دارم» معجزه می کند

مجموعه: رازهای موفقیت گفتگوی سالم ,مدیریت گفتمان,فن بیان گفتگوی سالم و به اصطلاح مدیریت گفتمان، اصلی است که می تواند در حفظ بنیان خانواده، تاثیر بسزایی داشته باشد. چگونگی برقراری ارتباط نیاز به مهارت دارد، مهارتی که امروزه در بین زوج های جوان کمتر دیده می شود. در این بین «فن بیان» و «گفتگوی سالم» […]

بیشتر

بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر افیونی

بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر افیونی عوارض و بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر افیونی (مشتقات گل خشخاش) عوارض و بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر افیونی اکثر مواد مخدری که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از گل خشخاش به دست می آیند و مصرف آنها معمولا با احساس […]

بیشتر

اهمیت تربیت فرزند

تربیت فرزند  به معناى فراهم آوردن مقدمات لازم براى به فعلیت رسیدن قواى او در راه تقرّب به خداوند است. این عمل نیازمند آگاهى و تمرین عملى است. اگر پدر و مادر در جهت انتقال عقاید صحیح و ایجاد رفتار درست در فرزند خود كوشا باشند، خیر او را فراهم كرده‏اند و خداوند بر آنان […]

بیشتر