پایگاه بسیج شهیدجهازیها ( حوزه 221 شهید کیانپور)

tab_basij

logo32  پایگاه بسیج شهید جهازیها، واحد برادران:

زمان کارنیروی انسانی ( جهت ثبت نام ):
شنبه و چهارشنبه بعداز نماز مغرب و عشاء

تلفن: 34433442

فعالیتهای پایگاه از نگاه تصاویر

1- میدان تیر پنج شنبه 21 فروردین 93 – اردوگاه شهید مطهری
sait1

sait4

sait5
sait3
بیست و دومین کاروان پیاده روی به سمت مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)- 13 خرداد 93

sait7

sait8

sait2

sait3

sait4

sait6
مراسم افطاری – چهارشنبه یکم مرداد 93
sait6

sait7

sait8

sait9

sait10

sait11