پایگاه بسیج شهیدان جهازی ( برادران و خواهران)

tab_basij

logo32  پایگاه بسیج شهید جهازیها، واحد برادران:

زمان کارنیروی انسانی ( جهت ثبت نام ):
شنبه و چهارشنبه بعداز نماز مغرب و عشاء

تلفن: ۳۴۴۳۳۴۴۲

فعالیتهای پایگاه از نگاه تصاویر

۱- میدان تیر پنج شنبه ۲۱ فروردین ۹۳ – اردوگاه شهید مطهری
sait1

sait4

sait5
sait3
بیست و دومین کاروان پیاده روی به سمت مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)- ۱۳ خرداد ۹۳

sait7

sait8

sait2

sait3

sait4

sait6
مراسم افطاری – چهارشنبه یکم مرداد ۹۳
sait6

sait7

sait8

sait9

sait10

sait11