نهج‌البلاغه (حکمت)

نهج البلاغه (حکمت )    .━━━🍃🌺🍃━━━. 💠 حکمت ۱ درود خدا بر او فرمود: در فتنه ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند. 💠 حکمت ۲ و درود خدا بر او فرمود: آنکه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پست کرده، و […]

بیشتر