مراسم آل یاسین ویژه بانوان همراه با مراسم دومین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی و مراسم یاد بود مرحومه حاجیه خانم اکبری دوشنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۰ صبح کانون مسجد جامع رجایی شهر

مراسم آل یاسین ویژه بانوان همراه با  مراسم دومین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی و مراسم یاد بود مرحومه حاجیه خانم اکبری دوشنبه ۱۳ دی ماه ساعت ۱۰ صبح کانون مسجد جامع رجایی شهر

بیشتر

سه شنبه مهدوی بسیج خواهران پایگاه شهیدان جهازی ۱۴ دی ۱۴۰۰

  سه شنبه های مهدوی بسیج خواهران پایگاه شهیدان جهازی (به مناسبت ایام فاطمیه و دومین سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی )۱۴ دی ۱۴۰۰    ۰

بیشتر