ثواب انتظار فرج

روایات از ائمه معصومین در باب انتظار فرج فراوان است اما ازجهت تبرک وتیمن چند روایت را از کتاب کمال الدین وتمام النعمه  شیخ صدوق را برای شما نقل می کنم. 1-علاء بن سیابه از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود : هرکس از شما به اعتقاد به این امر بمیرد در حالی که منتظر […]

بیشتر