اجتماع چندین هزار نفری عاشوراییان رجایی شهرکرج

اجتماع چندین هزار نفری مردم کرج در شام عاشورای حسینی فلکه دوم رجایی شهر این مراسم توسط ستاد مردمی برگزاری مراسمات مذهبی و ملی رجایی شهر برگزار گردید سخنران این مراسم شیخ مهدی حافظی نسب به ستایشگری استاد صابر خراسانی و محمد باستانی با اجرای:شفیع شعله کار عکاس: علی علیزاده در ادامه میتوانید تصاویر بیشتر […]

بیشتر