تصاویر نمایشگاه دفاع مقدس مسجد جامع رجایی شهر مهر ۱۴۰۰

تصاویر نمایشگاه دفاع مقدس مسجد جامع رجایی شهر مهر ۱۴۰۰ برگزار کننده : پایگاه بسیج شهیدان جهازی با همکاری گروه شهید طوفانیان              

بیشتر