بازدید از گروههای جهادی السابقون (پیشکسوتان پایگاه بسیج شهیدان جهازی )و دانشکده دانپزشکی استان البرز

در بازدیدی که روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح از گروههای جهادی السابقون (پیشکسوتان پایگاه بسیج شهیدان جهازی )و دانشکده دانپزشکی استان البرز مستقر در خرمدشت کرج بعمل آمد،فرماندهان پایگاه بسیج برادران و خواهران شهیدان جهازی ، نماینده امام جماعت و هیئت امنا و اعضای قرارگاه شهدای گمنام مسجد جامع رجایی شهر ضمن […]

بیشتر